Chat với chúng tôi!

 0938807996 -   lienhe@gecko.vn -   facebook.com/gecko.vn -  English


Ảnh "4Mons" của Trần Trâm


4Mons

Tải lên bởi: Trần Trâm, vào lúc 10/07/2016

Lần đầu tiên đặt áo trên Gecko.vn và cũng là áo nhóm đầu tiên của 4Mons. Nhờ trên gecko có thể thiết kế từng áo riêng lẻ nên mặc dù là áo nhóm nhưng vẫn mang những nét riêng của từng thành viên.


Your Logo

 Addr: 62/8 bis Trần Bình Trọng, P5, Bình Thạnh, HCM

 Phone: 0938.807.996 (Gecko)

 Email: lienhe@gecko.vn

  Copyright © 2010-2016 Gecko.

  Một số hình ảnh thiết kế do khách hàng cung cấp

  Gecko không chịu trách nhiệm vi phạm tác quyền