Chat với chúng tôi!

 0938807996 -   lienhe@gecko.vn -   facebook.com/gecko.vn -  English

Đặt hàng

Thuộc tính áo

Cổ tròn tay ngắn
DTG / Decal đa sắc
Tối thiểu 0 áo

Tổng cộng:

Tiền áo đ
Tiền in đ
Tiền ảnh đ
Tổng cộng: đ
Tiết kiệm đ

Kích thước & Vị trí

Chiều ngang
Chiều cao
Cho phép chỉnh kích thước
Xoay
°
Chọn màu
Lật Giữa
Chọn font
Màu chữ
Kiểu chữ
Canh lề
Viền chữ
Chiều ngang
Chiều cao
Cho phép chỉnh kích thước
Xoay
°
Lật Giữa
Enter your full list of names and numbers

Tên Số Size

Ý tưởng thiết kế

Xem thêm
Your Logo

 Addr: 62/8 bis Trần Bình Trọng, P5, Bình Thạnh, HCM

 Phone: 0938.807.996 (Gecko)

 Email: lienhe@gecko.vn

  Copyright © 2010-2018 Gecko.

  Một số hình ảnh thiết kế do khách hàng cung cấp

  Gecko không chịu trách nhiệm vi phạm tác quyền