• Với đơn hàng số lượng < 10 áo/màu, áo chỉ có những màu có sẵn tại ứng dụng thiết kế áo.
  • Với đơn hàng số lượng > 10 áo/ màu, quý khách có thể chọn màu áo.

 

Màu Vàng Chanh

Màu Vàng Cúc

Màu Đỏ Tươi

Màu Xanh Za

Màu Xanh Két

Màu Hồng Phấn

Màu Xanh Thiên Thanh

Màu Xanh Chuối

Màu Cam

Màu Tím Cà

Màu Đen

Màu Xanh Đen

Màu Xám Đốm

Màu Đỏ Đô

Màu Hồng Sen

Màu Dâu

Màu Trắng