Ngoài sản xuất áo trọn gói, Gecko còn có thể in gia công trên phôi mà quý khách mang đến. 

Quý khách có thể mang áo thành phẩm/ bán thành phẩm, vải... đến Gecko để in gia công. Tùy vào chất liệu vải, hình thiết kế và số lượng Gecko sẽ tư vấn để lựa chọn kiểu in phù hợp nhất. Gecko nhận in mọi số lượng - một áo cũng in.
* Lưu ý: Nếu là áo thành phẩm, bề mặt in phải phẳng (không bị cấn). Ví dụ: không bị cấn nút/ khóa kéo/ túi...
BẢNG GIÁ IN
(Tham khảo chi tiết kiểu in tại bài viết: Công nghệ in tại Gecko)

Giá in Decal / DTF
Kích thước tối đa 28x37cm

Số Lượng Áo Khổ A3 Khổ A4 Khổ A5
1-5 áo 100.000 đ 100.000 đ 100.000 đ
6-20 áo 90.000 đ 60.000 đ 40.000 đ
21-60 áo 80.000 đ 50.000 đ 30.000 đ
> 60 áo liên hệ Gecko liên hệ Gecko liên hệ Gecko

Giá in lụa (in lưới)
Kích thước tối đa 28x37cm

 Số Lượng Áo 1 Màu 2 Màu 3 Màu 4 Màu 5 Màu 6 Màu  7 Màu Phụ Phí Áo Tối Màu
11-30 áo 23.000 đ 34.000 đ  45.000 đ 56.000 đ  Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ 10.000 đ 
31-60 áo  20.000 đ  29.500 đ  38.000 đ  47.500 đ  52.500 đ  57.500 đ  62.500 đ  8.000 đ 
61-100 áo  18.000 đ  24.500 đ  33.500 đ  41.500 đ  46.500 đ  50.500 đ  54.500 đ  8.000 đ 
101-150 áo  16.500 đ  23.500 đ  31.500 đ  38.5000 đ  42.500 đ  45.500 đ  49.500 đ  6.000 đ
151-220 áo  15.000 đ  22.000 đ  28.000 đ  35.000 đ  38.000 đ  41.000 đ  45.000 đ  6.000 đ 
221-300 áo  14.000 đ  19.000 đ  26.000 đ  32.000 đ  35.000 đ  37.000 đ  41.000 đ  4.000 đ 
> 300 áo Liên hệ Gecko Liên hệ Gecko Liên hệ Gecko Liên hệ Gecko Liên hệ Gecko Liên hệ Gecko Liên hệ Gecko Liên hệ Gecko

 

Trân trọng!