Gecko sử dụng 2 công nghệ in

In lụa (In lưới)

In Decal

1. Công nghệ in lụa

  • Hình in nổi trên bề mặt vải.
  • Có thể in được trên mọi màu áo và chất liệu vải.
  • Chi phí thấp khi in số lượng lớn.
  • Chỉ in màu đơn sắc
  • Tối thiểu 10 áo/ hình in

 

2. Công nghệ in Decal / DTF

  • Hình in nổi trên bề mặt vải.
  • Có thể in được trên mọi màu áo và chất liệu vải.
  • Không có số lượng tối thiểu, một áo cũng in được
  • In được màu chuyển sắc