Màu vàng

Vàng

Đỏ tươi

Đỏ Tươi

Xanh Két

Hồng phấn

Hồng Phấn

Thiên thanh

Thiên Thanh

Cam

Cam

Tím cà

Tím Cà

Đen

Đen

Xanh đen

Xanh Đen

Xám Đốm

Đỏ đô

Đỏ Đô

Trắng

Trắng