Vòng tuần hoàn năng lượng của 7 ngày trong tuần. Thứ 2 ủ rũ đến Chủ Nhật full pin...